Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Grafimedia RVU Regeling 2022

De CAO in de sector Grafimedia heeft een RVU Regeling (Regeling Vervroegde Uittreding). Met de Regeling Vervroegde Uittreding kunt u -als 65-plusser- eerder stoppen met werken. Deze RVU Regeling wordt uitgevoerd en gefinancierd door de collectieve Grafimedia Fondsen. Niet iedere oudere werknemer komt hiervoor in aanmerking. Als u langer dan 10 jaar in deze sector in zware beroepen werkt én ouder bent dan 65 jaar, kunt u mogelijk gebruik maken van de RVU Regeling. Een aantal beroepen zijn gedefinieerd als zware beroepen.

 

Hoogte RVU uitkering

Bij een fulltime dienstverband krijgt u € 1.874 bruto per maand als RVU uitkering. Netto is dit € 1.300 per maand. Dit bedrag is vergelijkbaar met de AOW-uitkering voor alleenstaanden.

 

Kunt u met de RVU uitkering financieel overbruggen tot pensioen?

Veel werknemers die gebruik kunnen maken van een RVU weten niet of het financieel haalbaar om met de RVU financieel te overbruggen tot pensioen. De RVU uitkering is meestal lager dan uw huidige inkomen. Wellicht heeft u spaargeld of zijn uw woonlasten lager. U zult alle financiële aspecten moeten meewegen in de keuze al dan niet gebruik te maken van de RVU. Een financieel adviseur kan dit voor u doorrekenen. Dat kost u niets. U heeft vanuit de grafimedia cao-recht op een bijdrage van € 600 voor financieel advies. De financieel adviseur rekent voor u uit of u met de RVU uitkering eerder kunt stoppen met werken.

Meer over RVU 2022 financieel advies

Boekje ontslagvergoeding 2024

Heldere uitleg over ontslagregels 2024, ontslagvergoeding en transitievergoeding.

Direct aanvragen

Gratis controle van uw vaststellingsovereenkomst door onze juristen.

Doe de check

Ook voor u? Vraag direct advies aan onze arbeidsrechtjuristen en ontslagadvocaten.

Klik hier

Wij kunnen u direct adviseren. Wij zetten alle mogelijkheden voor u op een rij.

Mail uw vraag

Een mail aan onze arbeidsjuristen is voldoende om antwoord te krijgen op uw vragen over een ontslagvergoeding.

Mail uw vraag