Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

LET OP: DIT GELDT ALLEEN ALS UW VASTSTELLINGSOVEREENKOMST CORRECT IS, ONDERTEKEND IS UITERLIJK 31-12-2013 EN ONTSLAGDATUM UITERLIJK 30 JUNI 2014. 

 

Direct of in de toekomst betaalt u belasting over uw ontslagvergoeding

Uw ontslagvergoeding is een vergoeding voor te derven inkomsten. Uw salaris stopt en uw werkgever betaalt u een eenmalige schadeloosstelling. Dit wordt gezien als inkomen en hierover moet u belasting betalen. U heeft 6 opties:

  1. Direct belasting betalen
  2. Onderbrengen bij een verzekeringsmaatschappij, maandelijkse uitkeringen direct laten ingaan en belastingbetaling uitstellen
  3. Onderbrengen bij een verzekeringsmaatschappij, uitkeringen in de toekomst laten ingaan en belastingbetaling uitstellen
  4. Onderbrengen bij een stamrechtbankspaarrekening, maandelijkse uitkeringen direct laten ingaan en belastingbetaling uitstellen
  5. Onderbrengen bij een stamrechtbankspaarrekening, uitkeringen in de toekomst laten ingaan en belastingbetaling uitstellen
  6. Oprichten stamrecht BV en belastingbetaling uitstellen

Belangrijke criteria voor de juiste keuze in uw situatie zijn:

  1. wanneer heeft u het geld nodig: nu of in de toekomst
  2. de hoogte van de ontslagvergoeding
  3. uw leeftijd en gezinssituatie (wel of geen kinderen)
  4. uw overig inkomen na ontslag en het bijbehorende belastingpercentage dat u betaalt

Keuze 1: U betaalt direct belasting

Dit gebeurt vaak bij bedragen tot € 25.000,-. U betaalt meer belasting naarmate het inkomen hoger is. Dat heet een progressief belastingstelsel.

De percentages zijn:

Inkomen (per jr.)

Belastingtarief

0 tot € 19.645,-

36,25 %

€ 19.645,- tot € 33.363,-

42 %

€ 33.363,- tot € 56.531,-

42 %

€ 56.531,- en hoger

52 %

Bij een ontslagvergoeding werkt dit als volgt: de vergoeding wordt opgeteld bij uw overig jaarinkomen. Als de ontslagvergoeding hoog is, komt u al snel in een hoger belastingtarief (bijvoorbeeld 52 %). U betaalt dan 52 % over uw ontslagvergoeding. Uw werkgever houdt de belasting direct in en draagt af aan de Belastingdienst. Wat overblijft stort uw werkgever op uw bankrekening.

Doe de direct afrekenen test

Keuze 2: U stort de ontslagvergoeding bij een verzekeringsmaatschappij en ontvangt direct maandelijkse uitkeringen

Dit vindt vaak plaats bij ontslagvergoedingen tussen de € 25.000,- en € 75.000,-. Dit heet een Direct Ingaande Lijfrente. Uw werkgever stort de ontslagvergoeding bij de verzekeringsmaatschappij. Per direct ontvangt u maandelijks uitkeringen. Deze uitkeringen zijn inkomen en hierover betaalt u dus belasting. Ook hiervoor geldt dat de uitkering + uw overige inkomen bij elkaar worden opgeteld. Het totaal bepaalt het belastingpercentage. Het belastingpercentage is mogelijk lager dan bij direct afrekenen. U stelt belastingbetaling uit (u betaalt immers later belasting en niet direct). U bepaalt zelf de einddatum. Op de einddatum is de “pot” leeg en stoppen de maandelijkse uitkeringen. Deze oplossing is geschikt voor mensen die het geld direct nodig hebben om van “te leven”.

Cijfervoorbeeld

Ontslagvergoeding

: € 40.000,-

Start uitkeringen

: 1 juli 2014

Einde uitkeringen

: 1 juli 2019

Maandelijkse uitkeringen

: € 708,42

Doe de direct ingaande lijfrente test

Keuze 3: U stort de ontslagvergoeding bij een verzekeringsmaatschappij en stelt de uitkeringen uit.

Dit is de tweede verzekeringsoplossing en vindt ook plaats bij bedragen tussen de € 25.000,- en € 75.000,-. Dit staat bekend als een Uitgestelde Lijfrente. De verzekeraar laat het bedrag renderen. U kiest de einddatum. U kunt kiezen voor een looptijd van minimaal 1 jaar en maximaal 65-jarige leeftijd. Op de einddatum is het bedrag gegroeid. U moet de Uitgestelde Lijfrente omzetten in een Direct Ingaande Lijfrente. De reden is dat ooit belasting betaald moet worden en dat vindt plaats bij de maandelijkse uitkeringen. Deze oplossing is geschikt voor personen die het geld voorlopig niet nodig hebben en het kunnen missen tot later (bijvoorbeeld pensioendatum).

Cijfervoorbeeld

Ontslagvergoeding

: € 40.000,-

Datum Ontslagvergoeding

: 1 juli 2014

Einddatum

: 1 juli 2024

Waarde op einddatum

: € 57.247,04

Doe de uitgestelde lijfrente test

Keuze 4: U laat een stamrecht BV oprichten

Dit kan bij bedragen vanaf € 75.000,- . De stamrecht BV heeft een bankrekening. Uw werkgever stort de ontslagvergoeding op de bankrekening. De stamrecht BV heeft de plicht (net als de verzekeraar) om maandelijkse uitkeringen te doen. U bepaalt wanneer de uitkeringen starten. De stamrecht BV is uw “eigen” verzekeraar. De stamrecht BV geeft u meer vrijheid en flexibiliteit dan een verzekeraar. Voor het oprichten van een stamrecht BV moeten veel werkzaamheden verricht worden. Dit brengt oprichtingskosten met zich mee. Daarom is een stamrecht BV pas interessant bij een ontslagvergoeding vanaf € 75.000,- .

Boekje ontslagvergoeding 2024

Heldere uitleg over ontslagregels 2024, ontslagvergoeding en transitievergoeding.

Direct aanvragen

Gratis controle van uw vaststellingsovereenkomst door onze juristen.

Doe de check

Ook voor u? Vraag direct advies aan onze arbeidsrechtjuristen en ontslagadvocaten.

Klik hier

Wij kunnen u direct adviseren. Wij zetten alle mogelijkheden voor u op een rij.

Mail uw vraag

Een mail aan onze arbeidsjuristen is voldoende om antwoord te krijgen op uw vragen over een ontslagvergoeding.

Mail uw vraag