Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Stamrecht

Het oprichten van een stamrecht BV met uw ontslagvergoeding kan in 2014 alleen als u voldoet aan 3 voorwaarden:

  1. U uiterlijk op 31 december 2013 een vaststellingsovereenkomst heeft getekend met uw werkgever en hoogte ontslagvergoeding en datum ontslag vaststaan
  2. Uiterlijk 31 december 2013 op schrift staat tussen werkgever en werknemer (bijvoorbeeld in de vaststellingsovereenkomst) dat de ontslagvergoeding wordt gebruikt voor een stamrecht BV. De vaststellingsovereenkomst moet correct geformuleerd zijn, bijvoorbeeld: “Werknemer en werkgever komen overeen dat de ontslagvergoeding alleen kan worden aangewend als koopsom van een aanspraak, die voldoet aan de voorwaarden die zijn gesteld in artikel 11, eerste lid, onderdeel g, of artikel 11a van de Wet op de loonbelasting 1964.” 
  3. U uiterlijk op 30 juni 2014 uit dienst gaat 

Alleen als u hieraan voldoet, kunt u uw ontslagvergoeding nog onderbrengen in een stamrecht BV. Meer informatie over oprichten stamrecht BV met uw ontslagvergoeding? Stamrecht BV oprichten 2014.

Boekje ontslagvergoeding 2024

Heldere uitleg over ontslagregels 2024, ontslagvergoeding en transitievergoeding.

Direct aanvragen

Gratis controle van uw vaststellingsovereenkomst door onze juristen.

Doe de check

Ook voor u? Vraag direct advies aan onze arbeidsrechtjuristen en ontslagadvocaten.

Klik hier

Wij kunnen u direct adviseren. Wij zetten alle mogelijkheden voor u op een rij.

Mail uw vraag

Een mail aan onze arbeidsjuristen is voldoende om antwoord te krijgen op uw vragen over een ontslagvergoeding.

Mail uw vraag