Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Versoepeling Ontslagrecht 2015 laatste ontwikkelingen

Op dinsdag 18 februari 2014 stemt de Tweede Kamer over het Wetsvoorstel Wet en Zekerheid. Er wordt gestemd over de moties en amendementen op het wetsvoorstel en over de wet zelf. Een kort overzicht:

 

Ontslagrecht wijzigt vanaf juli 2015

De reden van ontslag wordt vanaf juli 2015 leidend in de keuze voor de ontslagroute. Gaat het om een bedrijfseconomisch ontslag of een ontslag van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer dan moet de werkgever de UWV-route volgen. Gaat het om een ontslag wegens persoonlijke redenen – bijvoorbeeld onenigheid over te voeren beleid – dan moet de werkgever de kantonrechtersroute kiezen. Ontslag met wederzijds goedvinden via een vaststellingsovereenkomst blijft -net zoals nu- mogelijk.

 

Transitievergoeding in plaats van ontslagvergoeding gebaseerd op kantonrechtersformule

Daarnaast wordt een transitievergoeding ingevoerd bij einde of niet verlengen van de arbeidsovereenkomst. Deze transitievergoeding is veel lager dan de huidige kantonrechtersformule. In de eerste 10 dienstjaren 1/3 maand en daarna een halve maand per gewerkt dienstjaar. transitievergoeding berekenen

 

De transitievergoeding moet verplicht gebruikt worden voor een opleiding of voor outplacement

 

Flexwerkers (jaarcontracten) – ingang waarschijnlijk juli 2015

De flexibiliteit van tijdelijke (jaar) contracten wordt ingeperkt. De periode waarbinnen tijdelijke contracten mogen, gaat van 36 naar 24 maanden. De mogelijkheden tot een proeftijd en een concurrentiebeding in tijdelijke contracten wordt sterk beperkt, hetgeen een voordeel voor de werknemer met een jaarcontract is.

 

WW-duur wordt korter vanaf 2016

De duur van de WW wordt verkort van 38 naar 24 maanden. Met de eerste tien jaar arbeidsverleden wordt één maand WW per dienstjaar opgebouwd. Voor elk daaropvolgend jaar arbeidsverleden wordt een halve maand WW opgebouwd. De maximale WW-duur wordt 24 maanden. Sociale partners kunnen op cao niveau een aanvulling van 14

maanden WW introduceren. Dit geldt voor nieuwe WW instromers vanaf 2016. Na zes maanden in de WW moet een werkloze werknemer elke baan accepteren.  

 

Belangrijkste wijzigingen door de Tweede Kamer aangebracht op het Wetsvoorstel

- Ingangsdatum van de aanpassing van de flexwerkers valt gelijk met de ingangsdatum van het ontslagrecht (juli 2015)

- Werknemers van kleine bedrijven ontvangen tot 2020 een lagere transitievergoeding 

- Er komt waarschijnlijk ook een wettelijke recht op scholing voor werknemers 

 

Heeft u vragen over het ontslagrecht en de ontslagvergoeding vanaf 2015  

Stel uw vraag

Boekje ontslagvergoeding 2024

Heldere uitleg over ontslagregels 2024, ontslagvergoeding en transitievergoeding.

Direct aanvragen

Gratis controle van uw vaststellingsovereenkomst door onze juristen.

Doe de check

Ook voor u? Vraag direct advies aan onze arbeidsrechtjuristen en ontslagadvocaten.

Klik hier

Wij kunnen u direct adviseren. Wij zetten alle mogelijkheden voor u op een rij.

Mail uw vraag

Een mail aan onze arbeidsjuristen is voldoende om antwoord te krijgen op uw vragen over een ontslagvergoeding.

Mail uw vraag