Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Ontslagvergoeding en transitievergoeding 2015

De Wet Werk & Zekerheid gaat per 2015 in. Vanaf 1 juli 2015 ontvangen ontslagen werknemers een transitievergoeding. Onderstaand uitleg over de transitievergoeding. Heeft u een vraag over de nieuwe wet en de transitievergoeding, stel uw vraag via transitievergoeding 2015 vraag

 

Transitievergoeding 2015 verlaagt ontslagvergoeding

Met de transitievergoeding wil de regering de hoogte van ontslagvergoedingen beperken. Ook wil de regering bereiken dat de ontslag-/ transitievergoeding voor alle werknemers op dezelfde manier wordt bepaald, ongeacht de ontslagroute (UWV of kantonrechter) en het soort contract (tijdelijk of vast). Anno 2014 bepaalt de ontslagroute nog vaak de hoogte van de ontslagvergoeding.

 

Transitievergoeding bedoeld voor van werk naar werk trajecten

De transitievergoeding is vrij besteedbaar, maar bedoeld voor outplacement, scholing of begeleiding naar ander werk. Zowel werknemer als werkgever worden gestimuleerd om de vergoeding te gebruiken voor de transitie naar een andere baan.

 

Werknemer heeft na 2 jaar recht op transitievergoeding

Elke werknemer met een dienstverband van 2 jaar of langer, heeft recht op een transitievergoeding. De vergoeding volgt als de dienstbetrekking eindigt door opzegging van de werkgever (na toestemming van UWV of door ontbinding door de kantonrechter) of als een tijdelijk contract van rechtswege eindigt.

 

Hoogte transitievergoeding

De transitievergoeding wordt bepaald door het maandsalaris en de duur van de arbeidsovereenkomst:

  • Een derde van het maandsalaris per dienstjaar voor de eerste tien jaar van de arbeidsovereenkomst
  • De helft van het maandsalaris per dienstjaar voor de periode na de eerste tien jaar van de arbeidsovereenkomst

 

De transitievergoeding bedraagt maximaal € 75.000, of maximaal het jaarsalaris als dat hoger is dan € 75.000.

 

Onder het maandsalaris wordt verstaan het bruto maandsalaris, vermeerderd met vaste looncomponenten, zoals vakantietoeslag, een vaste dertiende maand, structurele overwerkvergoeding en een vaste ploegentoeslag

 

Transitievergoeding berekenen

 

Transitievergoeding voor vijftigplussers is hoger

Voor vijftigplussers geldt een overgangsregeling, omdat zij moeilijker een nieuwe baan vinden. Vijftigplussers die ten minste 10 jaar bij de werkgever in dienst zijn, krijgen tot 2020 een transitievergoeding van 1 maand over de dienstjaren dat zij na hun 50e in dienst zijn. Deze overgangsregeling geldt niet voor kleine bedrijven met minder dan 25 werknemers.

 

Transitievergoeding voor kleine mkb-werkgevers is lager

Voor kleine mkb-werkgevers die in financieel zwaar weer zitten (gedurende de laatste 3 jaar) geldt ook een overbruggingsregeling. Bij de berekening van de transitievergoeding wordt uitgegaan van de duur van het dienstverband vanaf 1 mei 2013. De dienstjaren voor die datum worden niet meegenomen. De werkgever moet de slechte financiele positie aantonen middels de jaarrekeningen over 3 voorafgaande jaren en een prognose over de eerstvolgende zes maanden. De overbruggingsregeling geldt tot 1 januari 2020. Bij ontslag na 1 januari 2020 worden de dienstjaren van voor 1 mei 2013 weer betrokken bij de berekening van de transitievergoeding.

 

Kosten die de werkgever op de transitievergoeding in mindering kan brengen

De werkgever kan kosten die hij tijdens het dienstverband maakt om de werknemer bij (dreigend) ontslag te helpen een andere baan te vinden, op de transitievergoeding in mindering brengen. Het gaat om inspanningen die werkloosheid van de werknemer voorkomen of bekorten of de werknemer breder inzetbaar maken. De kosten moeten betrekking hebben op een eindigende arbeidsovereenkomst, zoals kosten voor scholing of outplacement. De kantonrechter kan een geschil tussen de werknemer en werkgever over de transitievergoeding beslechten.

 

Wilt u financieel advies over uw ontslagvergoeding of transitievergoeding ? Financieel advies

Boekje ontslagvergoeding 2024

Heldere uitleg over ontslagregels 2024, ontslagvergoeding en transitievergoeding.

Direct aanvragen

Gratis controle van uw vaststellingsovereenkomst door onze juristen.

Doe de check

Ook voor u? Vraag direct advies aan onze arbeidsrechtjuristen en ontslagadvocaten.

Klik hier

Wij kunnen u direct adviseren. Wij zetten alle mogelijkheden voor u op een rij.

Mail uw vraag

Een mail aan onze arbeidsjuristen is voldoende om antwoord te krijgen op uw vragen over een ontslagvergoeding.

Mail uw vraag