Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Nieuw boekje over nieuwe ontslagregels en ontslagvergoeding 2015

 

Transitievergoeding bij ontslag in nieuw ontslagrecht 2015

In 2015 verandert er veel op het gebied van ontslag, ontslagregels en ontslagvergoeding. Dit is het gevolg van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) die op 1 juli 2015 ingaat. De transitievergoeding bij ontslag wordt verplicht bij ontslag na 2 jaar dienstverband. Een ontslagen werknemer zal vaker een vergoeding bij ontslag ontvangen, echter de hoogte is lager dan de ontslagvergoeding gebaseerd op de kantonrechtersformule. De transitievergoeding bedraagt een derde maandsalaris per gewerkt jaar, de kantonrechtersformule globaal 1 maand per gewerkt jaar. De kantonrechtersformule is niet wettelijk vastgelegd, echter wel de praktijk bij de meeste ontslagzaken.

Ontslagvergoeding berekenen

 

Verplichte ontslagroutes volgens Wet Werk en Zekerheid 2015

Ook schrijft de Wet Werk en Zekerheid verplichte ontslagroutes voor, afhankelijk van de ontslagreden. Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen moet via UWV, ontslag wegens persoonlijke redenen (conflict, disfunctioneren) moet via de kantonrechter lopen. Er is hoger beroep mogelijk, hetgeen voor 2015 niet mogelijk was. De kantonrechter kan ook een hogere ontslagvergoeding bovenop de transitievergoeding toekennen, als de werkgever -verwijtbaar- schuldig is aan het ontslag. Ontslag met wederzijds goedvinden blijft mogelijk. Dan komen de werkgever en werknemer het ontslag onderling overeen, zonder tussenkomst van UWV of kantonrechter. De werknemer zal pas akkoord gaan als de werkgever een ontslagvergoeding betaalt. De hoogte van de ontslagvergoeding is de uitkomst van onderhandelingen tussen werkgever en werknemer waarbij meestal arbeidsjuristen en arbeidsrecht advocaten betrokken zijn. Ook kunnen collectieve ontslag afspraken worden gemaakt tussen werkgever en vakbonden zonder tussenkomst van UWV en vakbond. De afspraken, zoals de hoogte van de ontslagvergoeding en outplacement begeleiding, worden vastgelegd in een sociaal plan.

 

Inhoud boekje ontslagvergoeding 2015

Het boekje ontslagvergoeding en transitievergoeding 2015 beschrijft:

 

Ontslagvergoeding volgens kantonrechtersformule

Ontslagvergoeding volgens transitievergoeding

Besteden transitievergoeding voor outplacement

Besteden transitievergoeding voor opleiding

Belasting betalen over ontslagvergoeding 2015

Bruto en netto ontslagvergoeding

Belasting besparen met ontslagvergoeding, zoals middelen ontslagvergoeding, benutten jaarruimte met ontslagvergoeding

Ontslag via UWV

Ontslag via kantonrechter

Ontslag via vaststellingsovereenkomst

Hoger beroep ontslag

WW-uitkering 2015

Ontslagvergoeding en WW

Inkomensafhankelijke toeslagen en ontslag

Bezuinigen na ontslag

Pensioen na ontslag

 

Boekje ontslagvergoeding 2015 ontvangen ?

Bestel gratis via boekje ontslagvergoeding 2015

 

Heeft u te maken met ontslag ? Vraag onze arbeidsjuristen voor persoonlijk juridisch advies

 

Boekje ontslagvergoeding 2024

Heldere uitleg over ontslagregels 2024, ontslagvergoeding en transitievergoeding.

Direct aanvragen

Gratis controle van uw vaststellingsovereenkomst door onze juristen.

Doe de check

Ook voor u? Vraag direct advies aan onze arbeidsrechtjuristen en ontslagadvocaten.

Klik hier

Wij kunnen u direct adviseren. Wij zetten alle mogelijkheden voor u op een rij.

Mail uw vraag

Een mail aan onze arbeidsjuristen is voldoende om antwoord te krijgen op uw vragen over een ontslagvergoeding.

Mail uw vraag