Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Lagere transitievergoeding vanaf 2020

Bij ontslag via UWV en kantonrechter ontvangt u de transitievergoeding. Vanaf 2020 bedraagt deze 1/3 maand per gewerkt jaar, ongeacht de duur van het dienstverband. Tot 2020 ontvangt u -vanaf 10 jaar dienstverband- ½ maand transitievergoeding per gewerkt jaar. Ook 50-plussers ontvangen vanaf 2020 1/3 maand per gewerkt jaar ( tot 2020 ontvangt een 50-plusser 1 maand per gewerkt jaar NA 10 dienstjaren). De transitievergoeding wordt dus lager vanaf 10 jaar werken.

 

Transitievergoeding vanaf eerste dag werken

U heeft in 2020 vanaf de eerste werkdag recht op de transitievergoeding. Dat was voor 2020 pas NA 2 jaar dienstverband. Dus ook jaarcontracten die aflopen, hebben recht op de transitievergoeding.

 

Ontslag via kantonrechter: mogelijk 50% hogere transitievergoeidng

De werkgever kan ontslag via de kantonrechter aanvragen als sprake is van een geldige ontslagreden, bijvoorbeeld:

  • Disfunctioneren
  • Arbeidsconflict
  • Frequent ziekteverzuim

Let op: er zijn meerdere ontslagredenen, dit zijn de 3 belangrijkste. Als de werkgever zijn ontslag-aanvraag niet kan onderbouwen, blijft u in dienst. Vanaf 2020 kan de kantonrechter meerdere redenen MEEWEGEN (zoals “disfunctioneren” in combinatie met een “arbeidsconflict”). In deze combinatie’s zal de kantonrechter het ontslag toestaan waar dat tot 2020 niet mogelijk was. Als tegemoetkoming voor het ontslag KAN de rechter een extra ontslagvergoeding toekennen van 50% van de transitievergoeding (dus bovenop de normale transitievergoeding).  

Transitievergoeding berekenen

 

Hogere ontslagvergoeding via vaststellingsovereenkomst?

In de praktijk lopen de meeste ontslagen NIET via de kantonrechter, maar via onderling overleg. Werkgever en werknemer maken zelf afspraken over het ontslag, waarbij werknemer een ontslagvergoeding ontvangt. De afspraken worden bevestigd in een vaststellingsovereenkomst. Omdat de werkgever een complexe kantonrechtersprocedure voorkomt, is hij bereid een HOGERE ontslagvergoeding te betalen, meestal hoger dan de transitievergoeding.

Meer over hogere ontslagvergoeding

 

Dreigt ontslag voor u?

Raadpleeg onze juristen. Bel 088 20 50 899 en spreek direct een jurist. Het eerste advies is gratis.

Boekje ontslagvergoeding 2024

Heldere uitleg over ontslagregels 2024, ontslagvergoeding en transitievergoeding.

Direct aanvragen

Gratis controle van uw vaststellingsovereenkomst door onze juristen.

Doe de check

Ook voor u? Vraag direct advies aan onze arbeidsrechtjuristen en ontslagadvocaten.

Klik hier

Wij kunnen u direct adviseren. Wij zetten alle mogelijkheden voor u op een rij.

Mail uw vraag

Een mail aan onze arbeidsjuristen is voldoende om antwoord te krijgen op uw vragen over een ontslagvergoeding.

Mail uw vraag