Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Ziek en boventallig

Ik heb onder druk van de bedrijfsarts het werk weer hervat terwijl ik daar nog niet aan toe was. Vervolgens krijg ik te horen dat ik boventallig ben en word vrijgesteld van werk. Moet ik me ziekmelden ?

Bij ziekte altijd ziekmelden

Ja, als u zich ziek voelt, moet u zich ook ziekmelden. Uw huisarts of behandelend arts kan een verklaring afgeven. Ook kunt u een second opinion aanvragen bij UWV. Als uw werkgever al een ontslagaanvraag heeft ingediend bij UWV, dan moet u binnen 2 weken verweer voeren. Ziekte levert een opzegverbod op, maar als u hersteld was op het moment van aanvraag geldt het opzegverbod niet. Wellicht is de hersteldmelding met hulp van een verklaring van een behandelend arts of huisarts en/of een second opinion van UWV nog terug te draaien.

 

Stel uw vraag over ziekte en ontslag aan onze arbeidsjurist

Boekje ontslagvergoeding 2024

Heldere uitleg over ontslagregels 2024, ontslagvergoeding en transitievergoeding.

Direct aanvragen

Gratis controle van uw vaststellingsovereenkomst door onze juristen.

Doe de check

Ook voor u? Vraag direct advies aan onze arbeidsrechtjuristen en ontslagadvocaten.

Klik hier

Wij kunnen u direct adviseren. Wij zetten alle mogelijkheden voor u op een rij.

Mail uw vraag

Een mail aan onze arbeidsjuristen is voldoende om antwoord te krijgen op uw vragen over een ontslagvergoeding.

Mail uw vraag