Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

RVU boete over ontslagvergoeding bij ontslag 60-plussers

De overheid wil dat werknemers tot pensioendatum blijven werken en heeft de belastingvoordelen van VUT- en prepensioenregelingen afgeschaft. Om misbruik te voorkomen door werkgevers die 60-plussers ontslaan met een ontslagvergoeding of transitievergoeding bestraft de Belastingdienst deze werkgevers met een RVU-boete van 52%. Met de ontslagvergoeding + WW-uitkering zou de werknemer de periode tot pensioen kunnen overbruggen, wat de Overheid niet wilt. RVU staat voor Regeling voor Vervroegde Uittreding. Er is ongewenst sprake van vervroegde uittreding. De 52% boete wordt geheven over de ontslagvergoeding of transitievergoeding. Dus: ontslagregelingen met als enig doel ouderen te ontslaan worden belast met de RVU-boete van 52%.

 

Voorkomen van RVU-boete bij ontslag

Bij individueel ontslag is géén sprake van de RVU-boete bij:

  • Ontslag wegens disfunctioneren
  • Onenigheid over te voeren beleid
  • Onverenigbaarheid van karakters

Ontslag wegens een van bovenstaande –niet leeftijd gerelateerde - redenen loopt meestal via wederzijds goedvinden. 

 

Voorkom RVU boete door goede formulering vaststellingsovereenkomst

Bij ontslag met wederzijds goedvinden moet de ontslagreden zeer goed geformuleerd zijn in de vaststellingsovereenkomst. Dat is essentieel om de RVU boete te voorkomen.

Gratis controle vaststellingsovereenkomst

 

Bovenstaande redenen zijn dus niet-leeftijd gerelateerde ontslagredenen. Bij ontslag met wederzijds goedvinden kan de hoogte van de ontslagvergoeding berekend worden met de kantonrechtersformule (bereken ontslagvergoeding) of de transitievergoeding. Echter, als blijkt dat de werkgever toch alleen oudere werknemers ontslaat, dan zal de Belastingdienst de ontslagregeling zien als een regeling voor vervroegde uittreding en is 52%-boete wel verschuldigd. De werkgever zal de ontslagregeling van 60-plussers vooraf moeten voorleggen aan de Belastinginspecteur om zekerheid te krijgen.

Boekje ontslagvergoeding 2021

Heldere uitleg over ontslagregels 2021, ontslagvergoeding en transitievergoeding.

Direct aanvragen

Gratis controle beëindigingovereenkomst door onze arbeidsjuristen.

Doe de check

Ook voor u? Vraag direct advies aan onze arbeidsrechtjuristen en ontslagadvocaten.

Klik hier

Wij kunnen u direct adviseren. Wij zetten alle mogelijkheden voor u op een rij.

Mail uw vraag

Een mail aan onze arbeidsjuristen is voldoende om antwoord te krijgen op uw vragen over een ontslagvergoeding.

Mail uw vraag